תומר נוי

 
UK Panorama
Jaffa Panorama
Jaffa Old City Square
Jaffa Old City
Mountain Panorama
Mountain Smoke Panorama
Tel Aviv Panorama 2
Tel Aviv Panorama 1
Tel Aviv Port
Swiss Mountain House
UK Sheep
Jaffa Port
 
03-5285530  * גלריה טייק 1 * דיזנגוף סנטר, ת"א *  קומה 2, שער 3, 5, 7 Take 1 Gallery